שלום עליכם     

ale verk fun Sholem Aleykhem

אַלע װערק פֿון שלום עליכם

זוכװערטער: (אָדער מיט פּינטעלעך אָדער אָן פּינטעלעך)
נוצלעכע אותיות (צו קליקן):

אַ דאַנק דעם נאַציאָנאַלן ביכער־צענטראַל פֿאַרן סקאַנירטן טעקסט!

OCR: רפֿאל פֿינקל