סטאַטוס פֿון לײענען קאָרעקטור

אָפֿט איז די רשימה פֿאַרשפּעטיקט מיט אַ טאָג־צװײ.

פּראָגרעס

85%
85% קאָנטראָלירט (5904 פֿון 6883 זײַטן)

לױטן בוך

לױט רעדאַקטאָר(ין)