קלאַפּט אַרײַן אַהער טעקסט געשריבן מיט ייִװאָ ראָמאַניזירונג:
 
This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

כּללים

  1. קלאַפּט אַרײַן מיט געװײנטלעכע ענגלישע אותיות, װי di dozike por verter.
  2. ניצט קאָמבינאַציעס װי sh און ts און kh צו באַקומען ש, צ, און כ. יענע אותיות זײַנען אױך בנימצא מיט w, c/C, און x/X.
  3. דאגהט זיך ניט װעגן לאַנגן נון און דאָס גלײַך.
  4. העברעיִשע אותיות זײַנען אױך בנימצא: א=A, בֿ=B, ח=H, כּ=K, שׂ=W, ת=S, תּ=T
  5. כּדי צו שרײַבן און קלאַפּט ,, און '' (צװײ מאָל ').
  6. כּדי צו שרײַבן סה אָדער טס קלאַפּט s|h אָדער t|s .
  7. כּדי צו שרײַבן וגמ קלאַפּט ‪|ugm‬.
  8. אױב מע װיל טאַקע כ צום סוף פֿון אַ װאָרט, װי, למשל, אין כ'האָב, קלאַפּט \ נאָך דעם אות: ‪kh\'hob.
  9. כּדי צו שטעלן דעם לױפֿער אין אַ באַזונדערן אָרט, קענט איר אָדער געבן אַ קליק מיטן מײַזל אָדער ניצן די קלאַװישן home און end.
  10. מען קען ניצן די װײַטערדיקע רעדאַגיר־קלאַװישן: