Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 46:

xi,46
Xenophanes: en elegeiai peri tou allote allon auton gegenesthai: kai pote min stuphelizomenou skulakos parionta phasi g' epoikteirai kai tode phasthai epos: pausai, mede rhapiz', epeie philou aneros esti psuche, ten egnon phthenxamenen aion. eskopse d' auton kai Kratinos en Puthagorizousei. kai en Tarantinois: ethos estin autois, ean idioten pothen labosin eiselthonta, diapeiromenon tes ton logon rhomes tarattein kai kukan tois antithetois, tois perasi, tois parisomasi, tois apoplanois, tois megethesi noubustikos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search