Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 45:

xi,45
Xenos: ho philos. ephoiton de presbeiai ek ton poleon xenon te auton hegoumenoi kai biou sumboulon bomon te hidruseos kai agalmaton. ho de hekasta touton diorthouto. kai authis: en tais idiais patrisi xenous poiountai. Xenos kai ho xenodochos. ho Apostolos: aspazetai humas xenos ho philos mou.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search