Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 33:

xi,33
Xenikon en Korinthoi: Demosthenes Philippikois kai Aristophanes. sunestesato d' auto protos Konon, parelabe d' auto Iphikrates husteron kai Chabrias: hoi chresamenos ten Lakedaimonion moiran katekopsen, strategountos autois Iphikratous kai Kallikleous.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search