Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 169:

xi,169
Xustis: chiton poderes gunaikeios. hoi de tragikon enduma eskeuopoiemenon kai echon epiporpema. hoi de to lepton, para to exusthai. idios de to ton tragoidon enduma. Xustis legetai to krokoton himation, ho hoi heniochoi mechri nun phorousi pompeuontes. chrontai de autoi kai hoi tragikoi basileis. xustida de proparoxutonos hoi Attikoi. Aristophanes Nephelais: hosper Megaklees xustid' echon. Xustis esti kai hippikon enduma, hos Aristophanes en Nephelais.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search