Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 15:

xi,15
Xainein: aitiatikei. to tuptein. kai xainesthai, to paschein. phesin oun, he bursa sou tuptomene diaphtharesetai: hoi gar burseis tas bursas xulois tuptein eiothasin, hina hapalai genomenai dialaboien eucheros tou pharmakou. ekeleuse de xainein to soma mastixi panu pollais. kai en Epigrammasi: polla thalassaiei xanthen hupo spiladi. peri osteou skolopendres ho logos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search