Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 144:

xi,144
Xunthemata: hupomnemata. Sophokles: hou ta Theseos Peirithou te keitai pista xunthemata, ha ethento pros allelous peri tes eis haidou katabaseos. kai authis: hosper apo xunthematos autokratora touton epeuphemesen ho stratos. ouk aph' henos xunthematos, alla diespasmenos kai ouk eis hen xumbainousan ten boen.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search