Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 118:

xi,118
Xunaulian penthesomen, Oulumpou nomon: Olumpos auletes gegone, Marsuou mathetes kai autos dustuchesas dia mousiken. kathaper oun Olumpos heure to sunaulein, kai hemeis homoia kai hosper apo mias phones odurometha. mimesometha en toi threnein sunaulian Olumpou. houtos de ho Olumpos en Phrugiai tous auletikous nomous epoiei. egrapse de kai threnetikous nomous.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search