Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 110:

xi,110
Xumphoran: phesi Thoukudides ten apo peristaseos dustuchian, kai ouk ex oikeias aboulias kakopragian etoi kakian. kai gar hai tes phuseos elattoseis kai diaptoseis kakiai pantos eisin. e xumphoras, tas apotuchias. endechetai gar tas xumphoras ton pragmaton ouch hesson amathos choresai e dia tas dianoias tou anthropou.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search