Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 10:

xi,10
Xanthos: ho potamos. Xanthos de ho purros.


This entry has been translated.

xi,62
Xeraloiphia: kai Xeraloiphein%10 to aneu tou louesthai aleiphesthai.


This entry has been translated.

xi,89
Xungrapsai: kai Grapsai%10 to men grapsai eph' henos pragmatos, to de xungrapsai epi pollon. e xungrapsai, to met' epimeleias kai spoudaios suntaxai, grapsai de to haplos kai me epimelos ten aletheian heurein.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 3    Page 1

End of search