Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alphaiota 365:

alphaiota,365
Aitesis: para Aristotelei aitesis esti tou enantiou he en logois paragoge, to lambanein ti para tou apokrinomenou kai meta tauta peirasthai to antikeimenon autoi par' autou lambanein kai dia toutou tou tropou deixai ten enantiologian ton apokriseon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search