Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alphaiota 348:

alphaiota,348
Aischines: Athenaios, Atrometou grammatodidaskalou kai Leukotheas tes telestrias, autos hupokrites, eita grammateus, eita rhetor, prodotes, ho Kersoblepten kai Phokeas prodous. grapsamenos de paranomon Ktesiphonta, stephanoun grapsanta Demosthenen, hettethe kai ephugen eis Rhodon kai epaideusen ekei.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search