Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alphaiota 347:

alphaiota,347
Aischines: Athenaios, rhetor, huios Atrometou kai Glaukotheas, mathetes de kata ten rhetoriken Alkidamantos tou Eleatou. tines de kai doulous tous goneis autou gegraphekasin. houtos epeide sunairon en dikei tini diephtheire tous dikastas, embletheis hama autois en toi desmoterioi kai koneion pion apethanen, kai ta pragmata auton hos ateknon edemosiothe. oikese mentoi en Rhodoi kai epaideusen, hessetheis hupo Demosthenous ton peri tou stephanou agona. protos de panton to theios legeis ekouse dia to schediazein, hos enthousion.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search