Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alphaiota 332:

alphaiota,332
Aisopeion haima: epi ton adikos anairoumenon. ou gar endikos apekteinan ton Aisopon hoi Delphoi. Aisopeion oun haima, epi ton dusaponiptois oneidesi kai kakois sunechomenon. Delphois gar sunebe to daimonion orgisthenai, adikos anelousin Aisopon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search