Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alphaiota 307:

alphaiota,307
Haireso tacha: hoi peiromenoi metelthein tinas eiothasi touto legein. kai Hairountes heiremetha, epi ton elpisanton kratesein tinon kai hup' ekeinon halonton. hairountes oun heiremetha, dokountes kratein elephthemen.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search