Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 68:

alpha,68
Abra: oute haplos therapaina oute he eumorphos therapaina legetai, all' oikotrips gunaikos kore kai entimos, eite oikogenes eite me. Menandros Pseuderaklei: meter tethneke tain adelphain tain duein tautain. trephei de pallake tis tou patros autas, abra tes metros auton genomene. Sikuonioi: kai abran gar antonoumenos eromenen, tautei men ou paredok' echein, trephein de choris, hos eleutherai prepei. Apistoi: omen ei to chrusion laboi ho geron, therapainan euthus egorasmenen abran esesthai. Iamblichos: epei de touto chalepon en kai spanion ti to tes oikourou phulattouses kai abras tinos alles sumparouses, anapeithei ten koren lathousan tous goneis apodranai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search