Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 59:

alpha,59
Aboletor: kai Abolis. e Abolos, onos ho medepo beblekos odontas, ex hou gnorizetai he helikia tou zoiou. ek de toutou ho neos oudepo gnomona echon. gnomona de elegon ton ballomenon odonta, di' hou tas helikias exetazon: ton de auton kai katertukota elegon, ek metaphoras ton tetrapodon. kai apognomonas tous apogegerakotas, hois eleloipei to gnorisma. kai Abolous polous, tous medepo beblekotas odontas.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search