Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 528:

alpha,528
Adrianos: sophistes, mathetes Herodou, akmasas de epi Markou Antoninou, antischolastes Aristeidou tou rhetoros en Athenais genomenos: esophisteuse de kai kata ten Rhomen kai antigrapheus ton epistolon hupo Komodou egeneto. Meletas, kai Metamorphoseis en bibliois z#, Peri ideon logou en bibliois e#, Peri ton en tais stasesin idiomaton en bibliois trisin, epistolas kai logous epideiktikous, Phalarin, Paramuthetikon eis Kelera.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search