Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 523:

alpha,523
Adrasteia Nemesis: hen ouk an tis apodraseien. Adrasteias autoi Nemesis timoros huperonkon kai achalinon logon ekolouthesen. Adrasteia oun Nemesis, apo Adrastou. epi ton proteron men eudaimonesanton, husteron de dustuchesanton: ton gar apogonon Thebaiois epistrateusanton, monos Aigialeus apoleto Adrastou pais.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search