Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4587:

alpha,4587
Apheleia: kai Damaskios phesin, hos Isidoros pros tei apheleiai kai apseudeian egapa diapherontos kai apedecheto hoste kai euthuglottos einai pera tou deontos, kai oud' hotioun echein en heautoi prospoioumenon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search