Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 453:

alpha,453
Adeimantos: Korinthion strategos, hos apolin eipe ton Themistoklea. ho de, tis, eipen, apolis, echon s1# triereis. toutou kai Platon memnetai en toi Protagorai. en gar ton peri tous kairous toutous strategounton. ekomoidounto de epi poneriai Kleon, Murmex kai Nikomachos kai Archemoros met' Adeimantou tou Leukolophou.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search