Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4515:

alpha,4515
Autopathos: Polubios: ho de anakrinomenos huper hekastou apedidou logon: ou men all' autopathos kai gennaios hupemene tous elenchous. kai authis: ho de Annibas doxas autopathos hama kai alethos eirekenai pisteuetai. Autopathos oun, oikothen, ex idias proaireseos. ho men oun Antiochos doxas autopathos hama kai alethos eiresthai para tou Annibou kata Rhomaion, pases tes prouparchouses hupopsias apeste.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search