Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4493:

alpha,4493
Autothen: anti tou enteuthen. ouk esth' hopos ouk eisin enthad' autothen. Aristophanes Acharneusi. kai authis: alla chrenai par' autothen, hos echousin, antepexelthontas en chersi stesasthai to telos tou polemou. e Autothen, anti tou oikothen, endothen. ho de autothen pros to adikein hormetai. kai Iosepos: dora de autothen pempein toi basilei. anti tou oikothen. e Autothen, ekeithen. e apo tou parontos chronou. hoi de Rhomaioi autothen elpisantes ede ten parembolen hairesein. anti tou ek parachrema. kai Thoukudides: cheimon en, kai tois Athenaiois ton polemon autothen poieisthai oupo edokei.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search