Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4489:

alpha,4489
Autodaxon tropon: toutesti ton daknonta, ton empesonta: e authade kai orgilon: epei hoi orgiloi daknousi tois odousin. Aristophanes: tas phuseis humon dedoikos kai ton autodaxon tropon. kai authis: hin' ozomen gunaikon autodax orgismenos. anti tou panu. Autodax kai to parachrema apodedokasin.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search