Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4485:

alpha,4485
Autoboei: en autei tei machei. Agathias: pos gar enen autous oligous ontas enenkein ta plethe ton polemion kai me ouchi autoboei diaphtharenai hupo deous; ekklesiasthentes edogmatizon autoboei paradosein ten polin. anti tou authemeron, hoionei enaulon. e eti ton boon en zugoi onton.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search