Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4469:

alpha,4469
Aute: ekeine, Haute de deiktikos. kai haute he hemera, hen epoiesen ho kurios. haute esti to kuriakon Pascha, Martiou ke#. ei oun tei g# hemerai aneste ho Christos, hos autos elege: dei ton huion tou anthropou apoktanthenai kai tei tritei hemerai anastenai: dia ti ogdoe legetai he anastasis tou kuriou; kai trite men eiretai hos apo tou pathous kai tou staurou, ogdoe de hos apo tes demiourgias kai tes anastaseos. he arche gar tou phainomenou kosmou en autei gegone, kai to alethinon phos ho Christos en autei aneste.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search