Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4466:

alpha,4466
Autaisi diabolais: Attike suntaxis. touto de eipen, epei diaballon ho Kleon tous allous strategous kai proskrouon toi demoi eis heauton blepein tous Athenaious epeisen. hos ei legoimen, autois hoplois ta harmata, autois hippois. leipei he prothesis. ton allon de Paphlagonon: hos panton men onton poneron, exairetos de tou Kleonos. hoti suntrophon Athenaiois aneu tes sun protheseos legein autois hoplois, autois talarois.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search