Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4434:

alpha,4434
Aulaia: to tes skenes parapetasma. kechretai de autoi Huperides en toi kata Patrokleous. Polubios: akouon tauta panta dia tes aulaias egela ho basileus. kai authis: ho de labon ek tes parapepetasmenes aulaias kaloidion heauton apekremasen.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search