Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4421:

alpha,4421
Auenas: xeranas. auenas d' anetheke philakretoi Dionusoi, ton ta Dionusou dora leizomenon. peri echinou phesin. ek tou auaino rhematos. ei gar monos nun libada pasan auainei, ti me pathomen ton kakon, hotan gemas homoion hautoi paidion ti gennesei.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search