Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4420:

alpha,4420
Aueis: phoneis, laleis. Zenon gar ho Kitieus ek tes scholes apion proseptaise kai ton daktulon perierrexe. paisas de ten gen tei cheiri phesi to ek tes Niobes: erchomai, ti m' aueis; kai parachrema eteleutesen apopnixas heauton, bious de ete #4# anosos: hoi de duoin deonta x# zesai auton ete phasin.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search