Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4411:

alpha,4411
Augoeides: ephaske d' oun par' ekeinou kai ekeino akekoenai ho Isidoros, hos echei ti he psuche augoeides ochema legomenon, astroeides ti kai aidion. kai touto mentoi toi astroeidei somati toide apokekleitai eniois men eiso tes kephales, eniois de eiso tou dexiou omou: hoper oudeis phainetai allos historesas.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search