Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4397:

alpha,4397
Atuzomene: ekplettomene tois sumbebekosi kai oduromene. Elektra phesi: nepios, hos ton oiktros oichomenon goneon epilathetai. all' eme ha stonoess' arare phrenas, ha Itun aien olophuretai, ornis atuzomena, Dios angelos. to de araren anti tou erese mou tais phresi. toutestin ekeinen zelo ten aei ton Itun stenazousan.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search