Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4385:

alpha,4385
Atreos ommata: hoion atrepta kai sklera. eiretai de apo tes Atreos paranomias, hos huponoesas ek diaboles ton adelphon Thuesten moicheuein Aeropen ten gunaika autou, ta tekna tou Thuestou sunkopsas kai hepsesas deipnounti paretheke toi patri, aisthesin paraschon tes sumphoras ek tou teleutaia ta akra paratheinai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search