Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4377:

alpha,4377
Atrabatikas: en tais heortais kai tois epinikiois kai paronton presbeon eneduonto chitonas kai chlamudas poikilas, apo chrusou kai porphuras kai allos pos poluteleis, en de tais koinais sunodois xerampelinas to chroma, has ekaloun Atrabatikas apo tou chromatos: to gar melan atron kalousin: e hoti meta trabaias tautais eiothesan chresthai: trabaiai de legontai hai poluteleis chlamudes.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search