Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4367:

alpha,4367
Atimoretos: aboethetos, e thaumastos. esti d' hote kai ho kakos. epi oun tou aboethetou Ailianos: ou men atimoretous egeneto meinai tous paidas tous aloethentas, heteralkes gar he nike genomene ton plesion en.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search