Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4366:

alpha,4366
Atimoteron: anti tou eutelesteron, atechnoteron. medena medotioun ton eresthai deomenon eipeis meden, est' an aphikomai. ei de me moi prosexois, ereis de akontos, atimoteron me theseis. ein aidai gar min ho Thersites ouden atimoteros.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search