Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4365:

alpha,4365
Atimos: anekoustos. kai m' ho Phoibos atimon exepempse. peri hon gar apelthen, ouk ekousen. idiai Demosthenes en Philippikois ton atimoreton legei: toutestin, hon an tis apoktinnus ouch hupokeitai epitimioi, all' esti katharos aitias: ho hoion ton atimon helon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search