Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4348:

alpha,4348
Atechnois: panourgois, e apeirois. kai Atechnos, barutonos, anti tou aneu technes, amathos, amelos. epi de tou perispomenou atechnos, anti tou alethos. techne gar ho dolos. deitai tou theou sumboulen atechnos hieran paraschein hautei kai didaxai peri ton prakteon. Atechnos perispomenos, anti tou alethos, haplos, choris panourgias. saphos: e bebaios e asphalos e phaneros. hoionei atenos, perissou ontos tou ch. e anti tou teleios, kai anti tou ischuros, kai anti tou kathapax, kai anti tou pantelos. houtos Platon. eudaimonon atechnos ten Aristotelous eudaimonian. kai authis: ouk an dialechtheie tois allois atechnos, oud' an apanton. e atechnos, anti tou holos, kai sunolos, hoion adolos: technas gar elegon tous dolous. Homeros: amphi de desmoi techneentes echunto.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search