Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4343:

alpha,4343
Ateramnon: skleron, dusmetableton. Ateramones, ouchi ateramnoi. kai to henikon ateramon, ouchi ateramnos. kai ospria ateramona, ouchi ateramna. Aristophanes Acharneusin: ateramones, Marathonomachai, sphendamninoi. kai Ateramon, akataponetos. skleros. Ailianos: ho de ateramon on apeosato ara to doron. oudeis de en houtos ateramon kai barbaros ten psuchen, hos ouk epeitheto kai katekeleito tois apo tou hierou stomatos ekeinou rheousi logois.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search