Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4332:

alpha,4332
Atekmarton: ateleioton, akatastochaston. Aristophanes Ornisin: anthropos astathmetos petomenos atekmartos. hoion semeion dia tes pteseos ouk emphainon: peri tou Teleou phesi. Eunapios de legei: toi te axiomati ton sunionton ethnon kai tois megethesi ton paraskeuon epi mega probesesthai, polutropon sumphoron kai atekmartou tuches prosdoketheises. akatanoetou.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search