Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4325:

alpha,4325
Atasthala: adika, hamartola. kai Atasthalia. ho de Traianos egno men, ei pareikoi, exelein to ethnos: ei de me, alla suntripsas ge pausai tes agan atasthalias. kai Atasthalon, adikon, paranomon. Eunapios: gunaikon de hubris kai to atasthalon eis paidas eu gegonotas sunekurothe kai nomos einai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search