Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4313:

alpha,4313
Atalaiporon: aponon. e to ex hetoimou legomenon kai ou meta apodeixeos. e to eucheres kai phaneron. Ailianos: ei ti tou proterou logou hugies en. all' ekeinos te abasanistoi graphei, atalaiporoi tes aletheias akoei diesparmenos es to plethos alatai allos. ho de moi alethes esto. kai Atalaiporos, rhaithumos, oligoros. Aristophanes Danaisin: houtos autois atalaiporos he poiesis diekeito.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search