Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4308:

alpha,4308
Ataktema: ataxia. tou meden ataktema genesthai peri ten archen. kai Ataktos. en tei ton pleionon sunetheiai hoi periergoi kai para to prosekon ti poiountes, ataktoi prosagoreuontai. hoi rhetores de, kai tes en polemoi sumboles genomenes, me para taxin ten sumbolen poiesantes, all' hos etuchen, eike kai phurden.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search