Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4307:

alpha,4307
Attagas: eidos orneou, ho ta limniode kai leia choria katabosketai. dio kai Marathona phesin auton echein Aristophanes. ekei gar polu to orneon. kai ho attagas ito, ho echon ton leimona tou Marathonos. esti de ho attagas katastiktos poikilois pterois. legetai de epi doulon katestigmenon, epeide kai to orneon katastikton. ton pelon hosper attagas turbaseis badizon. touton ton attagan he sunetheia tagenarion kalei.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search