Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4303:

alpha,4303
Ascholos: ho me eukairon. schole gar he en tei legomenei sunetheiai eukairia. mede choris anankes legein pros tina e en epistolei graphein, hoti ascholos eimi, mede dia toioutou tropou sunechos paraiteisthai ta kata tas pros tous sumbiountas scheseis kathekonta, proballomenon ta periestota pragmata. kai Ascholoumai: aitiatikei. kai ascholeitai, kai ascholeisthai. panta tauta Menandros legei. Philemon de kai ascholei.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search