Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4299:

alpha,4299
Asphodelos: skillodes phuton, phulla echon makra kai antherikon esthiomenon: kai to sperma de autou phrugomenon kai he rhiza koptomene meta sukon pleisten onesin echei. Persephones kai chthonion hieron. kai Rhodioi ten Koren kai ten Artemin asphodeloi stephousi. proparoxutonos de anagnosteon. oud' hoson en malachei te kai asphodeloi meg' oneiar. ton de topon, en hoi phuetai, oxutoneteon: hos kai par' Homeroi: kat' asphodelon leimona.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search