Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4297:

alpha,4297
Aspharagon: pharunga, stomachon, laimon. legetai kai to akanthon apophuomenon blastema. esti de ti kai botanes eidos asparagos, pros tas katharseis epitedeion. houto men hoi Attikoi dia tou ph ten lexin propherousin, hoi de polloi me akribountes dia tou p legousi. kai haplos ta ton lachanon horomena prota asparagous kalousin.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search