Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4252:

alpha,4252
Astrape: exapsis nephon paratribomenon e rhegnumenon hupo pneumatos. kai paroimia: Astrape ek pueliou: epi tes outheneias. paroson ouden dunantai hai ek ton krenon kai puelon marmarugai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search